TransFactoring a systém odkupovaní faktur

30. 8. 2022

Faktoring se dělí do několika skupin. Specializujeme se na dvě stěžejní formy, které zajistí dopravcům každodenní financování faktur. Co tedy mohou naši klienti očekávat?

Pojištěný a nepojištěný factoring

Nabízíme obě tyto formy odkupování faktur. Každá z nich má své výhody a jejich kombinací nabízíme zcela unikátní financování faktur. Pojďme se na obě formy factoringu podívat blíže.

Nepojištěný (REGRESNÍ) factoring

Nejezdíte pro jednoho stěžejního odběratele, ale je vaše portfolio odběratelů rozmanité? Pak určitě využijete formu tohoto factoringu. Jak to funguje?

Netajíme se tím, že fungujeme s tzv. Koncentrací. Ta nám pomáhá pokrýt případné riziko. V praxi to funguje tak, že v rámci celého portfolia klienta nelze za jedním odběratelem odkoupit více než 20% postoupených faktur. Nejedná se pouze o počty faktur, ale i součet jejich nominálních hodnot.

U této formy factoringu je výše zálohy 80% z ceny faktury (po splnění několika nepříliš vysokých kritérií lze zálohu zvednout na 90%). Důležitou úlohu zde hraje jedinečnost odběratelů každého klienta.

Co se stane, když jeden odběratel vyčnívá?

Nemusíte se obávat, že nebudeme další faktury vyplácet. Máme několik možností, jak zajistit plynulé vyplácení. Jednou z nich je pojištění takového odběratele.

Pojištěný (BEZREGRESNÍ) factoring

Máte jednoho nebo dva stěžejní odběratele? Jezdíte pro takového odběratele pravidelně? Jde převážná část vaší fakturace právě za tímto odběratelem?
Právě pro vás je tu tato forma factoringu. Vašeho odběratele necháme pojistit a tím zajistíme kontinuální proplácení faktur za tímto odběratelem.

Jak to funguje?

  • Spočítáme spolu objem měsíční fakturace.
  • Odběratele necháme pojistit a počkáme na vyjádření pojišťovny.
  • V případě schválení můžeme faktury vyplácet, a to se zálohou 90%.

Kombinace obou forem factoringu

Nejzajímavější část je naše schopnost kombinovat obě formy factoringu. Díky této schopnosti nabízíme téměř bezkonkurenční službu všem dopravcům. Nemůže dojít k situaci, že faktura nebude proplacena, nebo že u nepojištěné formy factoringu bude snížena záloha. Naším cílem je zasílat zálohy v minimální výši 80% z ceny faktury.

Neřešíme klienty, ale odběratele. Neházíme klientům klacky pod nohy, ale snažíme se hledat možnosti, jak zajistit nepřerušené odkupování faktur a zasílat zálohy minimálně ve výši 80% z hodnoty faktury.

Blog