TransFactoring a neuhrazené faktury klientů

22. 7. 2022

Noční můra každého podnikatele jsou neuhrazené faktury. Jak se Transfactoring staví k odkoupeným fakturám, které nejsou řádně uhrazené?

Stojíme za vámi

Neuhrazená faktura neznamená konec financování. Uvědomujeme si, že naši klienti potřebují peníze na naftu a další nutné náklady. Nemusíte se tedy obávat, že by pár neuhrazených faktur zastavilo odkup dalších faktur.

Jak je to možné?

Je veřejným tajemstvím, že splatnost faktur v dopravě se počítá od data doručení dokumentů vašemu odběrateli. Dejme tomu, že dnes vystavíte fakturu a společně s dalšími dokumenty ji odešlete vašemu odběrateli. Ten obdrží dopis za 3 až 7 dní a od té doby běží doba splatnosti. U nás k době splatnosti připočítáváme dalších 35 dní nad rámec doby splatnosti na faktuře. Takže váš odběratel má delší prostor k uhrazení každé faktury.

Co se stane, když odběratel neuhradí ani po 35. dni?

Faktura se započte. Nemusíte tak vracet žádné peníze. Na váš zápočtový účet vložíme hodnotu faktury. Tento záporný zůstatek spolu vyřešíme tak, aby nebylo ohroženo vaše podnikání.

Jaké je řešení vyrovnání zápočtu?

Máme 3 možnosti. Automaticky zadržujeme doplatky z ostatních faktur a vkládáme je do zápočtu. Tím se záporný zůstatek umořuje.
Další řešení je zadržení odkupu, takže záloha až 90% neputuje k vám, ale je plusem vložena na Zápočtový účet. Tím dochází ke snižování záporného zůstatku. Další cestou je snížení vyplacené zálohy na 70%, hodnota, o kterou se sníží vyplacená záloha pak slouží k umoření záporného zůstatku na zápočtovém účtu. To vše do doby než se záporný zůstatek nevyrovná na nulu, poté zvyšujeme zálohu opět na 80, nebo 90%. Tímto způsobem zajistíme klientům kontinuální financování bez jakéhokoliv přerušení.

Je to pro klienta bezpečné?

Rozhodně ano. Klienti nám tak nemusíte vracet zálohu z neuhrazené faktury a odkupování faktur běží dále. Vše děláme s citem, takže se nestane, že klientovi financování přerušíme, na TRANS FACTORING se můžete s důvěrou spolehnout.

O své peníze nepřijdete

Aktivně upomínáme odběratele a snažíme se je přimět k uhrazení každé faktury. Ze zkušenosti víme, že 98% faktur je dříve či později uhrazeno. Po obdržení inkasa vám celou platbu přepošleme.

Hlavní je provozuschopnost každého dopravce

Stojíme pevně za vámi a nebráníme se individuálnímu řešení každé situace, která vyplyne z neuhrazení faktury. Ať jde o fakturu za 2000 Kč nebo za 200 000Kč.

Blog