Spolupráce s TransFactoringem

30. 8. 2022

Jak probíhá spolupráce s TransFactoringem? Proč s námi ušetříte čas a můžete se soustředit na to, co je pro vás důležité? Pojďme se na proplácení faktur podívat z blízka.

Podpis smlouvy

Každá spolupráce začíná podpisem smlouvy. Díky vymoženostem 21. století nemusíte nikde ověřovat váš podpis, ani se nemusíte s námi scházet a už vůbec nemusíte stát fronty na poště.
Podpis smlouvy probíhá elektronicky. Smlouvu tak zvládnete podepsat i ve vašem mobilu. A to bez nutnosti využití žádných poskytovatelů certifikačních služeb (E-identita).

Drobné úpravy faktur

Je nutné změnit Variabilní symbol. Ten vychází z vašeho klientského čísla. Ptáte se proč? Díky unikátnímu variabilnímu symbolu probíhá automatické párování plateb. Prvních 5 znaků VS je vaše unikátní číslo a dalších 5 znaků je vyhrazeno pro vaše číslování faktur.
Dále musí faktury obsahovat naše číslo účtu a tzv. Cesní doložku (jde o text, který jasně říká, že faktura byla postoupená TransFactoringu). Tyto změny zvládnete v každém účetním systému za pár minut.

Vše se řeší emailem

Zasílání faktur s dalšími dokumenty probíhá pomocí emailu. Pokud budete chtít postoupit 5 faktur, pošlete 5 unikátních emailů s dokumenty. Co je vlastně nutné zaslat?

  • Fakturu
  • Potvrzený CMR/dodák
  • Objednávku

Vše se zasílá ideálně ve formátu .pdf do emailu proplatit@transfactoring.cz. Jediná nutnost je dodržení správného pojmenování příloh.

Chápeme, že čas jsou peníze a proto může být CMR nebo dodák vyfocený. Ne každý vozí skener, ale mobilní telefon máme všichni. Fotky musejí být dobře čitelné. Pokud obdržíte objednávku například ve Worldu, stačí přeposlat dokument a nemusíte jej převádět do PDFka. Máte objednávku pouze jako prostý email? Stačí vytvořit snímek obrazovky.

Z vaší strany je vše hotové

Pokud nám zašlete email s dokumenty, které splňují všechny náležitosti (naše číslo účtu na faktuře, správný Variabilní symbol a cese na faktuře), vaše administrativa končí.

Zpracovávání faktur

Po obdržení emailu začnou naši operátoři faktury zpracovávat a v případě odkupu informují odběratele o odkoupení a zašlou jim dokumenty. Mnozí odběratelé dnes akceptují elektronické dodání dokumentů. Takže doba splatnosti není vždy závislá na obdržení dokumentů klasickou poštou, ale může být počítána od chvíle zaslání upozornění o postoupení faktury. Z vaší strany je však nutné hlídat nutnost zasílání dokumentů klasickou poštou a v případě potřeby je odeslat.

Sečteno podtrženo

Změna údajů na faktuře zabere 10 až 20 minut a je trvalá, takže cesi a čísla účtů nebudete muset přepisovat při tvorbě následujících faktur. To samé platí i pro variabilní symbol.

Odeslat jeden email včetně správně pojmenovaných příloh je otázkou několika sekund. Zvládnete to i z mobilu po dokončení vykládky odkudkoliv na světě.

Po přijetí emailu vám obratem zašleme potvrzení o přijetí a tím pro vás vše končí. Můžete se plně soustředit na důležité věci a starosti o vaše finance nechte nás.

Blog