Varovanie pre vodičov

6. 9. 2022

Na čo je dobré dávať pozor pri ceste do zahraničia? Zákony sa v každej krajine každoročne menia.
Aké novinky čakajú vodičov v zahraničí tento rok?

Pokuty za priestupky

V zahraničí platí na identické prehrešky iný meter. Ten istý priestupok môže byť v každej krajine postihovaný inak. Pred cestou do zahraničia je dobré si zistiť aspoň základné predpisy. Prípadne aj postihy za ich porušenie. Napríklad Nemecko má tabuľku, ktorá vysvetľuje výšku pokuty v súvislosti s prekročením rýchlosti.
Ak v meste prekročíte rýchlosť o 20 km/h, tento priestupok vás bude stáť 70 eur.

Pozor na slnečné okuliare bez homologácie

V Nemecku ešte zostaneme. Pomerne bizarnú pokutu môžete dostať za „nesprávne“ slnečné okuliare. Ak polícia usúdi, že sklá sú príliš tmavé, a preto neumožňujú dobré videnie, môže vám udeliť pokutu až do výšky 75 €.

Hlasitá hudba

Francúzsko zas udeľuje pokuty za počúvanie hlasnej hudby v aute, pretože by ste mohli prepočuť sanitku, hasičov alebo políciu. Pokuta môže byť až 130 €.

Zákaz fajčenia

V mnohých krajinách sa pokutujú aj osoby, ktoré majú v aute zapálenú cigaretu. Vo väčšine prípadov len vtedy, ak vezú deti a tehotné ženy.

Slovinsko a žltá

V tejto krajine je zakázané prechádzať cez križovatku na žltú. Dávajte si tiež pozor na vystupovanie z auta počas kontroly. Z auta môžete vystúpiť len na výzvu polície.

Zákaz trúbenia v Rumunsku

Od 22.00 do 6.00 hod. sa v Rumunsku nesmie trúbiť.

Reflexné vesty v Rakúsku

U našich susedov musí mať každý člen posádky reflexnú vestu.

Grécko a handsfree

V tejto krajine platí zákaz používania handsfree do ucha. Dávajte si pozor aj na kruhových objazdoch – prednosť v jazde majú vchádzajúce vozidlá.

Maďarsko – pozor na pokuty

Ak pokutu nezaplatíte na mieste, polícia má právomoc zabrániť vám v jazde alebo vám vozidlo rovno zabaviť. Vozidlo vydá až po zaplatení pokuty.

Blog