TransFactoring a systém odkupovania faktúr

12. 9. 2022

Faktoring sa delí na niekoľko skupín. Špecializujeme sa na dve kľúčové formy, ktoré zabezpečia dopravcom každodenné financovanie faktúr. Čo teda môžu naši klienti očakávať?

Poistený a nepoistený faktoring

Ponúkame obe tieto formy odkupovania faktúr. Každá z nich má svoje výhody a ich kombináciou ponúkame celkom unikátne financovanie faktúr. Pozrime sa bližšie na obe formy faktoringu.

Nepoistený (REGRESNÝ) faktoring

Nejazdíte pre jedného hlavného odberateľa, ale vaše portfólio odberateľov je rôznorodé? Potom určite využite túto formu faktoringu. Ako to funguje?

Netajíme sa tým, že fungujeme s takzvanou Koncentráciou. To nám pomáha pokryť prípadné riziko. V praxi to funguje tak, že v rámci celého portfólia klienta nemôže byť od jedného odberateľa odkúpených viac ako 20 % postúpených faktúr. Nejde len o počty faktúr, ale aj súčet ich nominálnych hodnôt.

Pri tejto forme faktoringu je výška zálohy 80 % z ceny faktúry (po splnení niekoľkých nie veľmi vysokých kritérií môže byť záloha zvýšená na 90 %). Dôležitú úlohu tu zohráva jedinečnosť odberateľov každého klienta.

Čo sa stane, keď jeden odberateľ vyčnieva?

Nemusíte sa obávať, že nebudeme ďalšie faktúry vyplácať. Máme niekoľko možností, ako zabezpečiť plynulé vyplácanie. Jednou z nich je poistenie takého odberateľa.

Poistený (BEZREGRESNÝ) faktoring

Máte jedného alebo dvoch hlavných odberateľov? Jazdíte pre takého odberateľa pravidelne? Ide prevažná časť vašej fakturácie práve k tomuto odberateľovi?
Táto forma faktoringu je určená práve vám. Vášho odberateľa necháme poistiť, a tým zabezpečíme kontinuálne vyplácanie faktúr tohto odberateľa.

Ako to funguje?

  • Spočítame spolu objem mesačnej fakturácie.
  • Odberateľa necháme poistiť a počkáme na vyjadrenie poisťovne.
  • V prípade schválenia môžeme faktúry vyplácať, a to so zálohou 90 %.

Kombinácia oboch foriem faktoringu

Najzaujímavejšia časť je naša schopnosť kombinovať obe formy faktoringu. Vďaka tejto schopnosti ponúkame takmer bezkonkurenčnú službu všetkým dopravcom. Nemôže dôjsť k situácii, že faktúra nebude vyplatená alebo že pri nepoistenej forme faktoringu bude znížená záloha. Naším cieľom je posielať zálohy v minimálnej výške 80 % z ceny faktúry.

Neriešime klientov, ale odberateľov. Našim klientom nehádžeme polená pod nohy, ale snažíme sa hľadať spôsoby, ako zabezpečiť neprerušené odkupovanie faktúr a posielať zálohy minimálne vo výške 80 % z hodnoty faktúry.

Blog