TransFactoring a neuhradené faktúry klientov

6. 9. 2022

Nočnou morou každého podnikateľa sú neuhradené faktúry. Aký je postoj spoločnosti Transfactoring k odkúpeným faktúram, ktoré neboli riadne uhradené

Stojíme za vami

Neuhradená faktúra neznamená koniec financovania. Uvedomujeme si, že naši klienti potrebujú peniaze na naftu a iné nevyhnutné nákladyNemusíte sa teda obávať, že by pár neuhradených faktúr zastavilo odkup ďalších faktúr.

Ako je to možné?

Je verejným tajomstvom, že splatnosť faktúr v doprave sa počíta od dátumu doručenia dokumentov vášmu odberateľovi. Dajme tomu, že dnes vystavíte faktúru a odošlete ju zákazníkovi spolu s ďalšími dokumentmi. Ten dostane list o 3 až 7 dní a odvtedy začína plynúť lehota splatnosti. U nás k dátumu splatnosti pripočítavame ďalších 35 dní nad rámec dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. Takže váš odberateľ má dlhší čas na uhradenie každej faktúry.

Čo sa stane, keď odberateľ nezaplatí ani po 35. dni?

Faktúra sa započíta. Takže nemusíte vracať žiadne peniaze. Na váš zápočtový účet vložíme hodnotu faktúry. Tento záporný zostatok spolu vyriešime tak, aby nebolo ohrozené vaše podnikanie.

Aké je riešenie vyrovnania zápočtu?

Máme 3 možnosti. Automaticky zadržujeme doplatky z ostatných faktúr a vkladáme ich do zápočtu. Tým sa amortizuje záporný zostatok.
Ďalším riešením je zadržanie odkupu, takže záloha až 90 % neputuje k vám, ale je plusom vložená na Zápočtový účet. Tým dochádza k znižovaniu záporného zostatku. Ďalšou cestou je zníženie vyplatenej zálohy na 70 %, pričom hodnota, o ktorú sa vyplatená záloha zníži, sa potom použije na umorovanie záporného zostatku na zápočtovom účte. To všetko až do chvíle, kým sa záporný zostatok nevyrovná na nulu, potom opäť zvyšujeme zálohu na 80 alebo 90 %. Týmto spôsobom zabezpečujeme našim klientom kontinuálne financovanie bez akéhokoľvek prerušenia.

Je to pre klienta bezpečné?

Rozhodne áno. Klienti nám tak nemusia vracať zálohu z neuhradenej faktúry a odkupovanie faktúr beží ďalej. Všetko robíme s citom, takže sa nestane, že by sme prerušili financovanie klienta, na TRANS FACTORING sa môžete s dôverou spoľahnúť.

O svoje peniaze neprídete

Aktívne upomíname odberateľov a snažíme sa, aby zaplatili každú faktúru. Zo skúseností vieme, že 98 % faktúr je skôr alebo neskôr uhradených. Po prijatí inkasa vám celú platbu prepošleme.

Hlavná je prevádzkyschopnosť každého dopravcu Stojíme pevne za vami a nebránime sa individuálnemu riešeniu každej situácie, ktorá vyplynie z neuhradenia faktúry. Či už ide o faktúru na 2 000 Kč, alebo 200 000 Kč.

Blog