Spolupráca s TransFactoringom

12. 9. 2022

Ako prebieha spolupráca s TransFactoringom? Prečo s nami ušetríte čas a môžete sa sústrediť na to, čo je pre vás dôležité? Poďme sa na vyplácanie faktúr pozrieť zblízka.

Podpísanie zmluvy

Každá spolupráca sa začína podpisom zmluvy. Vďaka vymoženostiam 21. storočia nemusíte nikde overovať svoj podpis ani sa nemusíte s nami stretávať, a už vôbec nemusíte stáť v rade na pošte.
Zmluva sa podpisuje elektronicky. Zmluvu tak zvládnete podpísať aj vo vašom mobile. A to bez nutnosti využitia poskytovateľov certifikačných služieb (E-identita).

Drobné úpravy faktúr

Je nutné zmeniť variabilný symbol. Ten vychádza z vášho klientskeho čísla. Pýtate sa prečo? Vďaka unikátnemu variabilnému symbolu prebieha automatické párovanie platieb. Prvých 5 znakov VS je vaše unikátne číslo a ďalších 5 znakov je vyhradených pre vaše číslovanie faktúr.
Okrem toho musia faktúry obsahovať naše číslo účtu a tzv. Cesnú doložku (ide o text, ktorý jasne uvádza, že faktúra bola postúpená TransFactoringu). Tieto zmeny zvládnete v každom účtovnom systéme za pár minút.

Všetko sa rieši e-mailom

Zasielanie faktúr s ďalšími dokumentmi prebieha prostredníctvom e-mailu. Ak budete chcieť postúpiť 5 faktúr, pošlite 5 unikátnych e-mailov s dokumentmi. Čo je vlastne nutné zaslať?

  • Faktúru
  • Potvrdený CMR/dodací list
  • Objednávku

Všetko sa zasiela ideálne vo formáte .pdf na e-mailovú adresu proplatit@transfactoring.cz. Jedinou nevyhnutnosťou je dodržiavať správne pomenovanie príloh.

Chápeme, že čas sú peniaze, a preto môže byť CMR alebo dodací list vyfotený. Nie každý nosí skener, ale všetci máme mobilný telefón. Fotografie musia byť dobre čitateľné. Ak napríklad dostanete objednávku v programe Word, môžete dokument jednoducho poslať ďalej a nemusíte ho konvertovať do formátu PDF. Máte objednávku len ako jednoduchý e-mail? Stačí urobiť snímku obrazovky.

Z vašej strany je všetko hotové

Ak nám pošlete e-mail s dokumentmi, ktoré spĺňajú všetky požiadavky (naše číslo účtu na faktúre, správny variabilný symbol a cese na faktúre), vaša administratíva sa končí.

Spracovávanie faktúr

Po prijatí e-mailu naši operátori začnú spracovávať faktúry a v prípade spätného odkúpenia informujú odberateľov o odkúpení a zašlú im dokumenty. Mnohí odberatelia v súčasnosti akceptujú elektronické doručovanie dokumentov. Lehota splatnosti teda nie je vždy závislá od prijatia dokumentov klasickou poštou, ale môže sa počítať od okamihu odoslania upozornenia o postúpení faktúry. Z vašej strany je však potrebné sledovať nutnosť zasielania dokumentov klasickou poštou a v prípade potreby ich odoslať.

Spočítané a podčiarknuté

Zmena údajov na faktúre zaberie 10 až 20 minút a je trvalá, takže cesi a čísla účtov nebudete musieť prepisovať pri tvorbe nasledujúcich faktúr. To isté platí aj pre variabilný symbol.

Odoslanie jedného e-mailu vrátane správne pomenovaných príloh je otázkou niekoľkých sekúnd. Zvládnete to aj z mobilného telefónu po dokončení vykládky odkiaľkoľvek na svete.

Po prijatí e-mailu vám obratom pošleme potvrdenie o prijatí, a tým sa pre vás všetko končí. Môžete sa plne sústrediť na dôležité veci a starosti o financie prenechať nám.

Blog